KIM TƠ YẾN

Hình thức: Tổ yến to 7 - 9 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 9 - 10 năm tuổi nên tổ già, khít, bóng mượt, màu hồng kim tơ, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein đạt 56.2%