YẾN TỔ

Yến sào

HỒNG YẾN THƯỢNG HẠNG

Hình thức: Tổ yến to 7 - 9 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 9 - 10 năm tuổi nên tổ già, khít, bóng mượt, màu hồng đậm tự nhiên, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein đạt cao tương đương huyết yến.

SƠ CHẾ THƯỢNG HẠNG LOẠI 1

Hình thức: Tổ yến to, khít, già, 7 - 9 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 8- 10 năm tuổi, màu vàng ngà, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein đạt 56.2%

SƠ CHẾ THƯỢNG HẠNG LOẠI 2

Hình thức: Tổ yến to 9-10 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 5-6 năm tuổi nên tổ già, khít, bóng mượt, màu trắng đục, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein cao

TINH CHẾ THƯỢNG HẠNG 1

ĐIỂM NỔI BẬT: Hình thức: Tổ yến to 9 - 10 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 5-6 năm tuổi nên tổ già, khít, ít lông, màu trắng đục. Nguồn gốc Yến Bình Định

KIM TƠ YẾN

Hình thức: Tổ yến to 7 - 9 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 9 - 10 năm tuổi nên tổ già, khít, bóng mượt, màu hồng kim tơ, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein đạt 56.2%

TINH CHẾ THƯỢNG HẠNG 2

Hình thức: Tổ yến to 10 tổ 100 gram, được làm từ chim yến 4-5 năm tuổi, tổ to, giàu dưỡng chất, hàm lượng acid amin & protein cao.