CORDYCEPS DR.BẢO

Cordyceps Dr.Bảo được nuôi trồng 100% tự nhiên, được nuôi cấy trên nền Gạo huyết rồng và các chất dinh dưỡng. Cordycepin >=8mg/gram và Adenosine >=4.3mg/g. Giúp bổ khí, bổ thận, phục hồi sức khỏe và nâng cao sức khỏe tổng thể.